SKRIV UNDER UPPROPET TILL KARLSKRONAS POLITIKER!

Håller du med om nedan krav till Karlskronas politiker? Skriv då under uppropet på Skrivunder.com .

Klicka på länken; Namnlistan "UPPROP RÄDDA BASTASJÖ ! ".

Ditt namn kan vara avgörande!

(1;a avslutade namnlistan 834 underskrifter på
Upprop Rädda Bastasjö hittar du här )

Kravframställan;

Till beslutande politiker och berörda tjänstemän i Karlskrona Kommun.

Jag/vi uppmanar er via detta upprop att fatta det enda logiska beslutet om en eventuell exploatering av Karlskronas egna rekreations- och fritidsområde Bastsjö - AVSLÅ och STOPPA fortsatt planering OMGÅENDE!

En eventuell 20% lösning av byggtomtsbehovet FÅR INTE utplåna 100% av ett område som ligger kommuninvånarna i alla åldrar så varmt om hjärtat. Det anstår inte en världsarvskommun med ett framåtriktande och miljömedvetet tänkande.

Vill ni beslutsfattare ha ytterligare starka argument för att RÄDDA BASTASJÖ så finns det många tidigare utredningar och beslut tagna av just Karlskrona Kommun som uttryckligen fastslagit att BASTASJÖ BÖR BEVARAS!

Många fler hittar ni på; raddabastasjo.blogspot.se