Rik och unik Flora.


Citat från Lennart Mattsson Blekingeflora - Bastasjö.
"Bland örtfloran bör nämnas ag Cladium mariscus, som finns i ett stort bestånd utmed sjöns nordvästra strand. Den är hög och grov, med vasst sågtandade blad. Den har haft stor betydelse som taktäckningsmaterial på Gotland, där den är betydligt vanligare än på fastlandet. Innanför agen finns t.ex. pors Myrica gale, skvattram Rhododendron tomentosum, tranbär Vaccinium oxycoccos och odon V. uliginosum
År 1983 hittades nötkörvel Conopodium majus i området mellan gården och sjön i stor mängd. Arten är sannolikt en gräsfröinkomling, men är klart etablerad i området och har för övrigt endast en aktuell svensk lokal i Skåne.


Nötkörvel i unikt bestånd.
Ängarna söder om sjön har en rik flora, inte minst på torrbackarna och klipphällarna. Man hittar t.ex. både backlök Allium oleraceum, sandlök A. vineale, väddklint Centaurea scabiosa, ängsskallra Rhinanthus minor och kavelhirs Setaria viridis. Ängarna hålles öppna genom betning.
Norr om Bastasjön ligger den lilla Sjögölen, kring vilken utbreder sig en del våtmarker. Här hittar man alla våra tre Drosera-arter, storsileshår Drosera anglica, småsileshår D. intermedia och rundsileshår D. rotundifolia, samt dessutom hybriden mellan storsileshår och rundsileshår. Vidare finns här bl.a. rosling Andromeda polifolia och dvärgigelknopp Sparganium natans."