Jakt och vilt i unik samklang med ett rikt Friluftsliv.

Bastasjö Friluftsområde är unikt på många sätt. 
Finns det något stadsnära så väl nyttjat Frilufts- ,Rekreations- och Jaktområde på något annat håll i Sverige?Här finns;
- Flera organiserade sport och friluftsverksamheter för såväl ungdomar som vuxna.

- Omfattande ej organiserad friskvårdsverksamhet.

- Väl nyttjat av barnfamiljer året om för promenader, cykling och utflykter.

- Många ryttare, unga och vuxna, rider i området. Viktigt är att understryka att det finns fler privathästar som nyttjar området än ridskolehästar.

- I synnerhet östra delen av området nyttjas för promenader av kommunens seniorer då stigar och märkta löpslingor är för oframkomliga.

- Förmodligen ett av Karlskrona Kommuns mest frekventerade områden för hund och hundägare.

Bastasjö Gård, boende och en daglig verksamhet för personer med autism och utvecklingsstörning frekventerar området dagligen.

Mitt i all denna mångfald av stadsnära Friluftsaktiviteter utövas omfattande viltvård och jakt. Finns det något annat stadsnära område där mängden av aktiviteter samsas så väl?

I Bastasjö finns i stort sätt allt Svenskt vilt representerat.
Älg, Lodjur, Räv, Rådjur, Vildsvin, Grävling, Fälthare (Varg?) mfl.