FÖRSLAGET FRÅN KARLSKRONA KOMMUN = ÖVEREXPLOATERING!

"Rädda Bastasjö" med flera intressenter menar att om Karlskrona Kommuns förslag beslutas och genomförs så är hela Bastasjö Friluftsområde borta för all framtid.
Exploateringsplan Bastasjö (nu gällande förslag) - Karlskrona Kommun.

Förslaget vill ge intryck av stora gröna lungor mellan förslagna flerbostadsområden (ej villa områden). Stora delar av de sk. lungorna är inritade över sankmark och kärr.


Vid en närmare granskning försvinner ca 45% av den yta som idag är klassat som friluftsområde och ca 80% av det högutnyttjande området inkl dagens elljusspår och i princip samtliga ridspår.

Lägg till bildtext


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar