PRESSKLIPP - PROTESTERNA VÄXER PÅ LISTAN!

Håller du med? Skriv då under ovan upprop på upprop.nu. 

Klicka på länken; UPPROP RÄDDA BASTASJÖ!

Ditt namn kan vara avgörande!

Commersen 20 april 2016.

Karlskrona SOK håller löpträning inför Göteborgsvarvet. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Karlskrona SOK vill värna Bastasjö

Föreningen är kritisk till kommunens planer

KARLSKRONA. Den 8 april var sista dagen för att lämna in synpunkter på kommunens fördjupade översiktsplan för Bastasjö. Karlskrona SOK är en av de föreningar som har tagit chansen att berätta vad de anser om planen.
Kommunfullmäktige i Karlskrona antog i augusti 2010 en kommunomfattande översiktsplan med visioner fram till 2030. Då fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplan för Bastasjö.
Friluftsområdet i Bastasjö är Karlskrona kommuns största och mest välbesökta. Där samsas flera föreningar med skolor, förskolor och vanliga motionärer för att utöva bland annat orientering, löpning, skidåkning, cykling, ridning, hundsport och scouting.

Nya bostadsområden

I kommunens planer ingår att bygga nya bostäder i det som idag är delar av friluftsområdet och i förlängningen handlar det om att bygga ihop Bastasjö med Rödeby. Utgångspunkten är att kommunen räknar med en befolkningstillväxt på 1,5 procent per år.
Karlskrona Skid- och orienteringsklubb bildades så sent som i januari i år och har omkring 300 medlemmar. Det var klubbarna FK Vittus och OK Dacke som då slogs ihop. FK Vittus har haft sin verksamhet i Bastasjö sedan 1950-talet och OK Dacke bildades i Rödeby 1940. Karlskrona SOK är i år med och arrangerar SM-tävlingar i Blekinge.

Oro för byggplaner

Medlemmarna är nu oroliga för att den planerade bebyggelsen ska göra stora delar av dagens verksamhet omöjlig.
– Bakgrunden till vårt yttrande är att vi inte tror på den befolkningstillväxt som kommunen räknar med, säger Leif Ingemarsson, vice ordförande i Karlskrona SOK.


Leif Ingemarsson är vice ordförande i SOK Karlskrona, som har sin verksamhet i Bastasjö.
Foto: Tinna Hiller Andreasson

Gränsar till Rödeby

Förslaget från kommunen visar att ett område runt sjön samt en bit upp kommer att sparas. Runt om detta är fem planerade bostadsområden inritade, där det nordligaste gränsar till Rödeby. Sju korridorer av skog ska enligt planen sparas mellan de olika byggområdena.
– Om planen blir verklighet förstör man området för all framtid. Vi skulle bara kunna ha träning för nybörjare när det gäller orientering och större delen av elljusspåret skulle försvinna, förklarar Leif Ingemarsson.

BLT 2 april 2016.

Sydöstran 31 mars.


Sydöstran 30 mars 2016.
Karlskrona växer, med ungefär 1 000 personer per år. Men var ska alla nya invånare bo? Ett av svaren ligger i exploateringen av Bastasjöområdet. Mellan Hässlegården och Rödeby ska det byggas nya bostäder för tusentals invånare. 
Processen med samråd är i full gång. Den 22 mars hölls offentligt möte om översiktsplanen med ett trettiotal närvarande. Den 8 april är sista dagen för synpunkter på planen. 
Planerna är 50 år gamla, men de har inte tagits fram i detalj förrän på senare tid, och nu mobiliserar motståndare med en namninsamling.
"Rädda Bastasjö - Karlskronas eget rekreations- och friluftsområde" är parollen som hittills samlat in drygt 170 namn. Den eller de som ligger bakom insamlingen är anonyma. På kampanjbloggen står bland annat att kommunen "Får inte utplåna 100 % av ett område som ligger kommuninvånarna i alla åldrar så varmt om hjärtat. Det anstår inte en världsarvskommun med ett framåtriktat och miljömedvetet tänkande."
Stadsarkitekt Hans Juhlin är medveten om protesterna, men håller inte med dem.
– Vi bygger inte ut hela området, säger han. Vi fredar området runt sjön och lämnar sammanhängande grönkilar så man kan ta sig genom naturen mot Mörtsjöåsen och Rödeby.
Hans Juhlin menar att det gäller att få kommunens utbyggnadsbehov att samspela med natur- och friluftsintressena.
– Jag är medveten om att det är ett populärt område, när vi byggde ut Hässelgården i två etapper gick tomterna åt oerhört snabbt. Det fanns synpunkter även när det byggdes. Jag hoppas att samråden kommer fram till att vi kan kombinera de olika behoven.
Hittills har det kommit in elva yttranden om Bastasjö, både från privatpersoner och föreningar. Här är några av dem
"Bastasjö och området däromkring bör vara stadens huvudsakliga utbyggnadsriktning ... vi (noterar) särskilt förslagets ambition att koppla samman friluftsområdet med Mörtsjöåsen som positivt".
Föreningen Gamla Carlskrona
"...en ny stadsdel i ett området som är avsett för rekreation får anses som en total brist på omdöme".
O.M.
"Bygg ridvägar!"
Ryttarringen Karlskrona
"Hur går tankarna kring bebyggelse under och längs kraftledningen ... antar att det inte är så trevligt att bo under dessa ledningar eller ska dessa grävas ner?"
M.H.
Nästa sommar räknar kommunen med att den fördjupade översiktsplanen ska kunna antas av fullmäktige. Efter det börjar arbetet med detaljplanerna för Bastasjö.

GUNNAR SVENSSONgunnar.svensson@sydostran.se0455-33 46 33


BLT 29 mars 2016.BLT skrev för två månader sedan om planerna att förtäta Karlskrona norrut mot Rödeby. 
Nu har några medborgare skapat en protestlista för att förhindra byggplanerna och för att rädda Bastasjö. 
I dag har uppropet ungefär 200 namnunderskrifter.
Gruppen kallar sig "Rädda Bastasjö" och härom veckan började protestlistan med blogg cirkulera på sociala medier.
– Vi är boende i området och andra som gillar Bastasjö som står bakom uppropet, berättar Ina Johansson från nätverket. 
Hon fick själv reda på kommunens planer genom sina föräldrar som bor i Bastasjö. Vilka som ingår i nätverket framgår inte av bloggen.
Kommunen har bjudit in till informationsträffar och det var genom de träffarna som nätverket "Rädda Bastasjö" hittade varandra.
– Sista dagen för oss att lämna in protesterna är den åttonde april sen får vi hoppas att kommunen lyssnar på våra synpunkter och att många hittar till vårt upprop, säger Ina Johansson.
JENNY LINDjenny.lind@blt.se
0455-771 63