Beslut och Styrdokument för Karlskrona Kommun.

För mer information, klicka på rubrikerna nedan.

- GÄLLANDE KOMMUNBESLUT; "Slå vakt om friluftsområdet Bastasjö"!
Beslut taget på Kommunfullmäktiges sammanträde 24 september 2009 (§ 175) med anledning av motion från Socialdemokraterna.

 - I Karlskrona Kommuns Översiktsplan 021113 framgår; Citat; "Skogsområden, särskilt tätortsnära skogar, är av intresse för det rörliga friluftslivet.  

- Karlskrona Kommun - Sjörik kuperad skogsbygd känslig för exploatering!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar